FAQ

Cik iepriekš nepieciešams pasūtīt specializēta transporta pakalpojumu?

Paklapojumu nepieciesams pasūtīt vienu diennakti iepriekš darba laikā no 09.00 līdz 17.00.


Vai transportu var pasūtīt ārpus kārtas?

Ir iespējams.


Cik ātri atbrauks transports, ja pasūta pakalpojumu arpus kārtas?

Viss atkarīgs no situāijas. Gadījumā, ja ir plānveida pakalpojums skatamies pēc situācijas.


Vai pie pārvešanas ir nepieciešams pavadonis?

Atkarībā no nepieciešamības.


Vai sanitāru brigāde ir nokomplektēta ar nepieciešamo inventāru?

Jā.


Ar kādu inventāru nokompletēta brigāde?

Nestuves. Ratiņi. Pleds. Rampa un cits medicīniskais aprīkojums.


Vai ir iespēja tuviniek a klātbūtne braukšanas laikā?

Jā.


Vai ir iespēja transportu pasūtīt ārpus Rīgas, piemēram, Valmierā?

Ir iespejams, bet pakalpojumu nepieciešams pasūtīt 1.5 diennakti iepriekš.


Vai brīvdienās un svētku dienās ir iespeja pieteikt transportu?

Protams.


 Vai ir atlaižu sistēma?

Atlaižu sistēma attiecas, ja ir noslegts līgums uz vienu gadu un ja klientam ir atlaižu karte.